หากพบปัญหาการเข้าใช้งานหรือลืมรหัสผ่าน
 
  - สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่
  กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  เบอร์โทรศัพท์ 053-916411/ E-mail:cits@mfu.ac.th
   
  - สำหรับนักศึกษา
  กรุณาติดต่อ ส่วนทะเบียนและประมวลผล
  เบอร์โทรศัพท์ 053-916375/ E-mail:reg@mfu.ac.th
   
  หมายเหตุ
นักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว จะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบการศึกษาได้
ยกเว้น นักศึกษาที่มีเงินรอคืนค่าประกันของเสียหาย