หน้าแรก นโยบาย/เป้าหมาย โครงสร้างการบริหาร แผนการดำเนินงาน กิจกรรม ติดต่อ/ ฝากประชาสัมพันธ์ สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น !


หัวข้อกิจกรรม และผลงาน


 
โครงการวิจัยกวาวเครือ

Research about GMS

โครงการวิจัย:ทบทวนนโยบายต่างประเทศต่อพม่า

โครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์"

โครงการ"วิจารณ์สัญจร"

โครงการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนส่วนบริการงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Division of Research Services , Mae Fah Luang University
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
Tel. / Fax.
0-5391-6113 , Contact : research@mfu.ac.th