ตารางการใช้ห้อง
แสดงข้อมูล   แต่ละห้อง   ทุกห้อง
    ใช้เม้าส์คลิ้กที่รหัสอาคารเพื่อเลือกห้อง
วิทยาเขต -
   BTS  
E2
   C1  
อาคารเรียนรวม 1
   C2  
อาคารเรียนรวม 2
   C3  
อาคารเรียนรวม 3
   C5  
อาคาร พลตำรวจเอก เภา สารสิน
   D1  
อาคารโรงอาหารและกิจกรรม
   E1  
อาคารสำนักวิชา 1
   E2  
อาคารสำนักวิชา 2
   E3  
อาคารสำนักวิชา 3
   E4  
อาคาร พลเอก สำเภา ชูศรี
   GM  
อาคารศูนย์กีฬา
   M3  
อาคารปรีคลินิก
   ME  
อาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (M-Square)
   S1  
อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
   S2  
อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2
   S3  
อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
   S4  
อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4
   S7  
อาคารศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวิจัย
   SCL  
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร
   STADIUM  
STADIUM
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH