ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต - อาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (M Square)
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  24/1/2565 - 30/1/2565 
 Day/Time08:00 - 09:0009:00 - 10:0010:00 - 11:0011:00 - 12:0012:00 - 13:0013:00 - 14:0014:00 - 15:0015:00 - 16:0016:00 - 17:0017:00 - 18:0018:00 - 19:00
จันทร์ 

24 ม.ค. 2565
   1703332
LECT-1
L3
   1703332
LAB- 1
L3
  1703332
LAB- 2
L3
   
อังคาร 

25 ม.ค. 2565
      1703101
LECT- 1
L3
    
พุธ 

26 ม.ค. 2565
 1703102
LECT- 1
L3
  1703102
LAB- 1
L3
   1703407
LECT- 1
L3
  1703407
LAB- 1
L3
   
พฤหัสบดี 

27 ม.ค. 2565
  1703211
LECT- 1
L3
         
ศุกร์ 

28 ม.ค. 2565
   1703223
LECT-1
L3
   1703223
LAB- 1
L3
  1703223
LAB- 2
L3
   
เสาร์ 

29 ม.ค. 2565
           
อาทิตย์ 

30 ม.ค. 2565
           

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสรายวิชา (C=Lecture, L=Lab, S=SelfStudy ) ตอนเรียน ระดับการศึกษา
ติดต่อสอบถาม :
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 053916411
ส่วนทะเบียนฯ โทร 053916371
ส่วนอาคารฯ โทร 053916767
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โทร 053916101, 053916109

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH