ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต - อาคารสำนักวิชา 3
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  24/1/2565 - 30/1/2565 
 Day/Time08:00 - 09:0009:00 - 10:0010:00 - 11:0011:00 - 12:0012:00 - 13:0013:00 - 14:0014:00 - 15:0015:00 - 16:0016:00 - 17:0017:00 - 18:0018:00 - 19:0019:00 - 20:0020:00 - 21:0021:00 - 22:00
จันทร์ 

24 ม.ค. 2565
  1501114
LECT- 1
L3
  2408102
LECT- 2
L3
        
อังคาร 

25 ม.ค. 2565
  1806108
LECT- 1
L3
    1501108
LECT- 2
L3
  2408102
LECT- 12
L3
 ประชุมวางแผนงานรับมอบเสื้อสโมสรนักศึกษาMFU333
ArjanThanatchaporn Mulikaburt : School of Health Science
BOOKING
  
 class 2403409
Arjan Dr.Kanlaya Khaowbanpaew : School of Sinology
BOOKING
           
พุธ 

26 ม.ค. 2565
 1501108
LECT- 1
L3
  1501117
LECT- 1
L3
  2408102
LECT- 15
L3
  ซ้อมงานรับมอบเสื้อสโมสรนักศึกษา MFU333
ArjanThanatchaporn Mulikaburt : School of Health Science
BOOKING
  
พฤหัสบดี 

27 ม.ค. 2565
  1804107
LECT- 1
L3
    2403103
LECT- 4
L3
  2403103
LAB- 4
L3
 พิธีรับมอบเสื้อกราวน์ สโมสรนักศึกษาHS MFU333
ArjanThanatchaporn Mulikaburt : School of Health Science
BOOKING
  
ศุกร์ 

28 ม.ค. 2565
 2404436
LECT- 3
L3
            
เสาร์ 

29 ม.ค. 2565
  1201450
LECT- 1
L3
      
อาทิตย์ 

30 ม.ค. 2565
  1203465
LECT- 1
L3
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสรายวิชา (C=Lecture, L=Lab, S=SelfStudy ) ตอนเรียน ระดับการศึกษา
ติดต่อสอบถาม :
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 053916411
ส่วนทะเบียนฯ โทร 053916371
ส่วนอาคารฯ โทร 053916767
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โทร 053916101, 053916109      รายละเอียดการจองใช้ห้องเรียน
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
27 ม.ค. 256516:00-20:00test
ArjanThanatchaporn Mulikaburt : School of Health Science
26 ม.ค. 256516:00-20:00test
ArjanThanatchaporn Mulikaburt : School of Health Science
25 ม.ค. 256509:00-11:00test
Arjan Dr.Kanlaya Khaowbanpaew : School of Sinology
25 ม.ค. 256518:00-20:00test
ArjanThanatchaporn Mulikaburt : School of Health Science

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH