ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต - อาคารโรงอาหารและกิจกรรม
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  24/1/2565 - 30/1/2565 
 Day/Time08:00 - 09:0009:00 - 10:0010:00 - 11:0011:00 - 12:0012:00 - 13:0013:00 - 14:0014:00 - 15:0015:00 - 16:0016:00 - 17:0017:00 - 18:0018:00 - 19:0019:00 - 20:0020:00 - 21:0021:00 - 22:00
จันทร์ 

24 ม.ค. 2565
          อบ.ประชุมกิจกรรมแสดงความยินดีพี่บัณฑิต
MISSGunyakon Boonchit : Academic Offices
BOOKING
  
อังคาร 

25 ม.ค. 2565
              
พุธ 

26 ม.ค. 2565
 2402404
LECT- 1
L3
   2404419
LECT- 1
L3
  2404419
LAB- 1
L3
       
พฤหัสบดี 

27 ม.ค. 2565
     2408102
LECT- 17
L3
        
ศุกร์ 

28 ม.ค. 2565
              
เสาร์ 

29 ม.ค. 2565
              
อาทิตย์ 

30 ม.ค. 2565
              

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสรายวิชา (C=Lecture, L=Lab, S=SelfStudy ) ตอนเรียน ระดับการศึกษา
ติดต่อสอบถาม :
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 053916411
ส่วนทะเบียนฯ โทร 053916371
ส่วนอาคารฯ โทร 053916767
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โทร 053916101, 053916109      รายละเอียดการจองใช้ห้องเรียน
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
24 ม.ค. 256518:00-20:00test
MISSGunyakon Boonchit : Academic Offices

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH