ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต - อาคารโรงอาหารและกิจกรรม
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  4/7/2565 - 10/7/2565 
 Day/Time08:00 - 09:0009:00 - 10:0010:00 - 11:0011:00 - 12:0012:00 - 13:0013:00 - 14:0014:00 - 15:0015:00 - 16:0016:00 - 17:0017:00 - 18:0018:00 - 19:0019:00 - 20:0020:00 - 21:0021:00 - 22:00
จันทร์ 

4 ก.ค. 2565
เตรียมกิจกรรม HLLC 2022
MR.Nitipat Thuanmuenwai : Academic Offices
BOOKING
  
อังคาร 

5 ก.ค. 2565
เตรียมกิจกรรม HLLC 2022
MR.Nitipat Thuanmuenwai : Academic Offices
BOOKING
  
พุธ 

6 ก.ค. 2565
เตรียมกิจกรรม HLLC 2022
MR.Nitipat Thuanmuenwai : Academic Offices
BOOKING
  
พฤหัสบดี 

7 ก.ค. 2565
เตรียมกิจกรรม HLLC 2022
MR.Nitipat Thuanmuenwai : Academic Offices
BOOKING
  
ศุกร์ 

8 ก.ค. 2565
เตรียมกิจกรรม HLLC 2022
MR.Nitipat Thuanmuenwai : Academic Offices
BOOKING
  
เสาร์ 

9 ก.ค. 2565
เตรียมกิจกรรม HLLC 2022
MR.Nitipat Thuanmuenwai : Academic Offices
BOOKING
  
อาทิตย์ 

10 ก.ค. 2565
เตรียมกิจกรรม HLLC 2022
MR.Nitipat Thuanmuenwai : Academic Offices
BOOKING
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสรายวิชา (C=Lecture, L=Lab, S=SelfStudy ) ตอนเรียน ระดับการศึกษา
ติดต่อสอบถาม :
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 053916411
ส่วนทะเบียนฯ โทร 053916371
ส่วนอาคารฯ โทร 053916767
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โทร 053916101, 053916109      รายละเอียดการจองใช้ห้องเรียน
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
10 ก.ค. 256508:00-20:00test
MR.Nitipat Thuanmuenwai : Academic Offices
9 ก.ค. 256508:00-20:00test
MR.Nitipat Thuanmuenwai : Academic Offices
8 ก.ค. 256508:00-20:00test
MR.Nitipat Thuanmuenwai : Academic Offices
7 ก.ค. 256508:00-20:00test
MR.Nitipat Thuanmuenwai : Academic Offices
6 ก.ค. 256508:00-20:00test
MR.Nitipat Thuanmuenwai : Academic Offices
5 ก.ค. 256508:00-20:00test
MR.Nitipat Thuanmuenwai : Academic Offices
4 ก.ค. 256508:00-20:00test
MR.Nitipat Thuanmuenwai : Academic Offices

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH