ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลรองศาสตราจารย์ ดร. สุรัตน์ ละภูเขียว

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1  Meesakul, P.; Richardson, C.; Pyne, S.G.; Laphookhieo, S.* (2019). Potent ?-glucosidase inhibitory flavonoids and oxepinones from the leaf and twig extracts of Desmos cochinchinensis. J. Nat. Prod. 2019, 82, 741-747.
2  Raksat, A.; Maneerat, W.; Rujanapun, N.; Andersen, R.J.; Pyne, S.G.; Laphookhieo, S.* (2019). Antibacterial and inhibitory activities against nitric oxide production of coumaronochromones and prenylated isoflavones from Millettia extensa. J. Nat. Prod. 2019, 82, 2343-2348.
3  Suthiphasilp, V.; Maneerat, W.; Andersen, R.J.; Phukhatmuen, P.; Pyne, S.G.; Laphookhieo, S.* (2019). Dasymaschalolactams A–E, aristolactams from a twig extract of Dasymaschalon dasymaschalum. J. Nat. Prod. 2019, 82, 3176-3180.
4  Raksat, A.; Phukhatmuen, P.; Yang, J.; Maneerat, W.; Charoensup, R.; Andersen, R.J.; Wang, Y.A.; Pyne, S.G.; Laphookhieo, S.* (2020). Phloroglucinol benzophenones and xanthones from the leaves of Garcinia cowa and their nitric oxide production and ?-glucosidase inhibitory activities. J. Nat. Prod. 2020, 83, 164-168.
5  Meesakul, P.; Jaidee, W.; Richardson, C.; Andersen, R.J.; Patrick, B.O.; Willis, A.C.; Muanprasat, C.; Wang, J.; Lei, X.; Hadsadee, S.; Jungsuttiwong, S.; Pyne, S.G.; Laphookhieo, S.* (2020). Styryllactones from Goniothalamus tamirensis. Phytochemistry 2020, 171, 112248.
6  Phukhatmuen, P.; Raksat, A.; Laphookhieo, S, Doungyod, T.; Charoensup, R.; Maneerat, W.* (2020). Bioassay-guided isolation and identification of antidiabetic compounds from Garcinia cowa leaf extract Heliyon 2020, 6, e03625.
7  Suthiphasilp, V.; Maneerat, W.; Rujanapun, N.; Doungyod, T.; Charoensup, R.; Deachathai, S.; Andersen, R.J.; Patrick, B.O.; Pyne, S.G.; Laphookhieo, S.* (2020). ?-Glucosidase inhibitory and nitric oxide production inhibitory activities of alkaloids isolated from a twig extract of Polyalthia cinnamomea. Bioorganic and Medicinal Chemistry 2020, 28(9), 115462.
8  Jaidee, W.; Andersen, R.J.; Patrick, B.O.; Pyne, S.G.; Muanprasat, C.; Borwornpinyo, S.; Laphookhieo, S.* (2019). Alkaloids and styryllactones from Goniothalamus cheliensis. Phytochemistry, 2019, 157, 8-50.
9  Jaidee, W.; Andersen, R.J.; Chavez, M.A.G.; Wang, Y.A.; Patrick, B.O.; Pyne, S.G.; Muanprasat, C.; Seemakhan, S.; Borwornpinyo, S.; Laphookhieo, S.* (2019). Amides and flavonoids from the fruit and leaf extracts of Melodorum siamensis. J. Nat. Prod. 2019, 82, 283-292.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH