ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สยาม ภพลือชัย

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1 1. Manish Raorane, Siam Popluechai, Angharad M. R. Gatehouse, Ajay Kohli. 2012. Proteomic perspectives on understanding and improving Jatropha curcas. In: Bahadur, Bir; Sujatha, Mulpuri; Carels, Nicolas (Eds.) Jatropha, Challenges for a New Energy Crop: Volume 2: Genetic Improvement and Biotechnology. Springer, New York, USA.
2 2. Patcharee Pripdeevech*, Sakon Moonggoot, Siam Popluechai and Ekachai Chukeatirote. Analysis of Volatile Constituents of Fermented Tea with Bacillus subtilis by SPME-GC-MS. Chiang Mai Journal of Science. Vol.41 No.2. (APRIL 2014). 395 – 402.
3 3. Siam Popluechai*, Niwed Kullawong, Auttapon Taluengjit, Patcharee Pripdeevech, Art Hiranyakas, Kongkiat Kespechara. 2015. Investigation of Butyrate-producing Bacteria and Genes from Fecal Samples of Thai Volunteers. Journal of Science & Technology, Ubon Ratchathani University. Vol 17(1) Jan – Apr, pp 84-90.
4 4. Angkhana Inta, Henrik Balslev, Mats H.G. Gustafsson, Jane Frydenberg, Jatupol Kampuansai, Prasit Wangpakapattanawong, Siam Popluechai, Pei Shengji, Chusie Trisonthi, Carla Lambertini. Genetic diversity patterns of rice (Oryza sativa L.) landraces after migration by Tai Lue and Akha between China and Thailand. 2015. Genetic Resources and Crop Evolution. pp 1-14
5 5. Sakon Monggoot, Siam Popluechai, Eleni Gentekaki, Patcharee Pripdeevech. 2017.Fungal Endophytes: an Alternative Source for Production of Volatile Compounds from Agarwood Oil of Aquilaria subintegra. Microb Ecol pp 1-8. doi:10.1007/s00248-016-0908-4"
6 6. Lucsame Gurneck, Eleni Gentekaki , Janthima Jaresitthikunchai , Teerawit Waratrujiwong, Sittiruk Roytrakul and Siam Popluechai*. 2017. Comparative analysis of protein profiles of toxic and non-toxic Jatropha curcas latex. Chiang Mai J. Sci. 44(x): 1-13
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH