ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลอาจารย์ ดร. ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1 1. Thambugala, KM (Thambugala, Kasun M.)[ 1,2,3 ] ; Daranagama, DA (Daranagama, Dinushani A.)[ 2,3,4 ] ; Phillips, AJL (Phillips, Alan J. L.)[ 5 ] ; Bulgakov, TS (Bulgakov, Timur S.)[ 6 ] ; Bhat, DJ (Bhat, Darbhe J.)[ 7,8 ] ; Camporesi, E (Camporesi, Erio)[ 9,10 ] ; Bahkali, AH (Bahkali, Ali H.)[ 11 ] ; Eungwanichayapant, PD(Eungwanichayapant, Prapassorn D.)[ 3 ] ; Liu, ZY (Liu, Zuo-Yi)[ 1 ] ; Hyde, KD (Hyde, Kevin D.)[ 2,3 Microfungi on Tamarix FUNGAL DIVERSITY Volume: 82 Issue: 1
2 2. Zha, LS (Zha, Lingsheng)[ 1,2 ] ; Wen, TC (Wen, Tingchi)[ 1 ] ; Boonmee, S (Boonmee, Saranyaphat)[ 3,4 ] ; Eungwanichayapant, PD (Eungwanichayapant, Prapassorn D.)[ 3,4 ] Notes on the genus Yunnantettix Zheng (Tetrigidae: Cladonotinae), with descriptions of two new species from Thailand ZOOTAXA Volume: 4205 Issue: 4 Pages: 373-385 Published: DEC 8 2016
3 3. Boonmee, S (Boonmee, Saranyaphat)[ 1 ] ; D'souza, MJ (D'souza, Melvina J.)[ 1,2,3 ] ; Luo, ZL (Luo, Zonglong)[ 1,2,3 ] ; Pinruan, U (Pinruan, Umpava)[ 4 ] ; Tanaka, K (Tanaka, Kazuaki)[ 10 ] ; Su, HY (Su, Hongyan)[ 3 ] ; Bhat, DJ (Bhat, Darbhe J.)[ 5 ] ; McKenzie, EHC (McKenzie, Eric H. C.)[ 6 ]; Jones, EBG (Jones, E. B. Gareth)[ 9 ] ; Taylor, JE (Taylor, Joanne E.)[ 8 ] ; Phillips, AJL (Phillips, Alan J. L.)[ 7 ] ; Hirayama
4 4. Thambugala, KM (Thambugala, Kasun M.)[ 1,2,3 ] ; Hyde, KD (Hyde, Kevin D.)[ 2,3,4 ] ; Eungwanichayapant, PD (Eungwanichayapant, Prapassorn D.)[ 3 ] ; Romero, AI (Romero, Andrea I.)[ 5 ] ; Liu, ZY (Liu, Zuo-Yi)[ 1 ] Additions to the genus Rhytidhysteron in HysteriaceaeCRYPTOGAMIE MYCOLOGIE Volume: 37 Issue: 1 Pages: 99-116 Published: MAR 2016
5 5. Kanghae, A (Kanghae, A.)[ 1 ] ; Monkai, J (Monkai, J.)[ 2 ] ; Eungwanichayapant, PD (Eungwanichayapant, P. D.)[ 1 ] ; Niamsup, P (Niamsup, P.)[ 3 ] ; Chukeatirote, E (Chukeatirote, E.) CHARACTERIZATION OF BACILLUS SPECIES EXHIBITING STRONG PROTEOLYTIC ACTIVITY ISOLATED FROM THUA NAO ACTA ALIMENTARIA Volume: 45 Issue: 1 Pages: 11-19 Published: MAR 2016
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH