ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลอาจารย์ ดร. Kandawatte Wedaralalage Thilini Chethana

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1  Dissanayake AJ, Zhang W, Li XH, Zhou Y, Chethana KWT, Chukeatirote E, Hyde KD, Yan JY, Zhang G, Zhao W (2015). First report of Neofussicoccum mangiferae associated with grapevine dieback in China. Phytopathologia Mediterranea 54: 414–419.
2  Manawasinghe IS, Zhang W, Li X, Zhao W, Chethana KWT, Xu J, Chen Z, Dissanayaka AJ, Mugnai L, ?rbez-Torres JR, Savocchia S (2016). Novel microsatellite markers reveal multiple origins of Botryosphaeria dothidea causing the Chinese grapevine trunk disease. Fungal Ecology 33: 134–142.
3  Chethana KWT, Zhou Y, Zhang W, Xing QK, Hyde KD, Yan JY, Li XH (2017). Coniella vitis sp. nov. is the common pathogen of white rot in Chinese vineyards. Plant Disease 101: 2123–2136.
4  Manawasinghe IS, Zhang W, Li X, Zhao W, Chethana KWT, Xu J, Chen Z, Dissanayaka AJ, Mugnai L, ?rbez-Torres JR, Savocchia S. (2018). Novel microsatellite markers reveal multiple origins of Botryosphaeria dothidea causing the Chinese grapevine trunk disease. Fungal Ecology 33: 134–142.
5  Jayawardena RS, Hyde KD, Jeewon R, Ghobad-Nejhad M, Wanasinghe DN, Liu N, Phillips AJL, Oliveira-Filho JRC, da Silva GA, Abeywickrama P, Carris LM, Chethana KWT, Dissanayake AJ, et al (2019). One stop shop II: Taxonomic update with molecular phylogeny for important phytopathogenic genera: 26–50. Fungal Diversity 94: 41–129.
6  Hyde KD, Xu J, Rapior S, Jeewon R, Lumyong S, Niego AGT, Abeywickrama PD, Aluthmuhandiram JV, Brahamanage RS, Brooks S, Chaiyasen A, Chethana KWT, et al. (2019). The amazing potential of fungi: 50 ways we can exploit fungi industrially. Fungal Diversity 97: 1–136.
7  Monkai J, McKenzie EHC, Phillips AJL, Hongsanan S, Pem D, Liu JK, Chethana KWT*, Tian Q, Ekanayaka AH, Lestari AS, Zeng M, Zhao Q, Norphanphoun C, Abeywikrama PD, Maharachchikumbura SSN, Jayawardena RS, Chen YJ, Zhao R-L, He M-Q, Rasp? O, Kirk PM, Gentekaki E, Hyde KD (2019) https://fungalgenera.org/: a comprehensive database providing web-based information for all fungal genera. Asian Journal of Mycology 2: 298–305.
8  Zhang W, Yan J, Li X, Xing Q, Chethana KWT, Zhao W (2019). Transcriptional response of grapevine to infection with the fungal pathogen Lasiodiplodia theobromae. Scientific reports 9: 53-87.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH