ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลอาจารย์ ดร. Mahamarakkalage Mary Ruvishika Shehali Jayawardena

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1  Hyde KD, Norphanphoun C, Maharachchikumbura SSN, Bhat DJ, Jones EBG, Bundhun D, Chen YJ, Bao DF, Boonmee S, Calabon MS, Chaiwan N, Chethana KWT, Dai DQ, Dayarathne MC, Devadatha B, Dissanayake AJ, Dissanayake LS, Doilom M, Dong W, Fan XL, Goonasekara ID, Hongsanan S, Huang SK, Jayawardena RS, Jeewon R, Karunarathna A, et al. (2020). Refined families of Sordariomycetes. Mycosphere 11: 305–1059
2  Chaiwan N, Maharachchikumbura SSN, Wanasinghe DN, Doilom M, Jayawardena R, Hyde KD (2020). First sexual morph record of Sarcopodium vanillae. Mycotaxon 134: 707-717.
3  Huanraluek N, Phukhamsakda C, Senwanna C, Hongsanan S, Jayawardena RS, Bhat DJ, Hyde, KD. (2019). Verruconis heveae, a novel species from Hevea brasiliensis in Thailand. Phytotaxa 403: 47–54.
4  Chethana KWT, Jayawardene RS, Zhang W, Zhou YY, Liu M, Hyde KD, Li XH, Wang J, Zhang KC, Yan JY. (2019). Molecular characterization and pathogenicity of fungal taxa associated with cherry leaf spot disease. Mycosphere 10: 490–530.
5  Bhunjun CS, Jayawardena RS, Wei DP, Huanraluek N, Abeywickrama PD, Jeewon R, Monkai J, Hyde K (2019). Multigene phylogenetic characterisation of Colletotrichum artocarpicola sp. nov. from Artocarpus heterophyllus in northern Thailand. Phytotaxa 418:273-286.
6  Jayawardena RS, McKenzie EHC, Chen YJ, Phillips AJL, Hongsanan S, Norphanphoun C, Abeywikrama PD, Maharachchikumbura SSN, ManawasingheIS, McTaggart AR, Shivas RG, Gentekaki E, Hyde KD (2019). –https://onestopshopfungi.org/, a database to enhance identification of phytopathogenic genera. Asian Journal of Mycology 2: 281–286
7  Karunarathna A, Phookamsak R, Jayawardena RS, Cheewangkoon R, Hyde KD, Kuo CH (2019). The holomorph of Neoroussoella alishanense sp. nov.(Roussoellaceae, Pleosporales) on Pennisetum purpureum (Poaceae). Phytotaxa 406:218-236.
8  Jiang HB, Hyde KD, Jayawardena RS, Doilom M, Xu J, Phookamsak R (2019). Taxonomic and phylogenetic characterizations reveal two new species and two new records of Roussoella (Roussoellaceae, Pleosporales) from Yunnan, China. Mycological progress, 18:577-591.
9 Tibpromma S, Hyde KD, McKenzie EH, Bhat DJ, Phillips AJ, Wanasinghe DN, Samarakoon MC, Jayawardena RS, Dissanayake AJ, Tennakoon DS, Doilom M (2018). Fungal diversity notes 840–928: micro-fungi associated with Pandanaceae. Fungal Diversity 93:1-60.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH