ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลอาจารย์ ดร. นริษฎา ทองกลาง

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1 Sysouphanthong P, Thongklang N, Suwannapoom C, Nuangmek W, Hyde KD (2020). Two species of Lepiota Section Stenosporae (Agaricaceae) from Lao People's Democratic Republic. Chiang Mai Journal of Science, 47( 1): 49–56
2 Chuankid, B, Vadthanarat S, Hyde KD, Thongklang N, Zhao R, Lumyong S, Rasp? O (2019). Three new Phylloporus species from tropical China and Thailand. Mycological progress18, 603–614.
3 Luangharn T, Karunarathna SC, Mortimer PE, Hyde KD, Thongklang N, Xu J (2019). New record of Ganoderma tropicum (Basidiomycota, Polyporales) on Dipterocarpus species from Northern Thailand. Mycokeys 51, 65–83.
4 Thongbai B, Wittstein K, Richter C, Miller SL, Hyde KD, Thongklang N, Klomklung N, Chukeatirote E, Stadler M. (2017). Successful cultivation of a valuable wild strain of Lepista sordida from Thailand. Mycological Progress, 1–13.
5 Thawthong A, Hapuarachchi KK, Wen TC, Rasp? O, Thongklang N, Kang JC, Hyde KD (2017). Ganoderma sichuanense (Ganodermataceae, Polyporales) new to Thailand. MycoKeys 22, 27–43.
6 Thongklang N, Luangharn T (2016). Testing agricultural wastes for the production of Pleurotus ostreatus. Mycosphere 7(6), 766–772.
7 Chomnunti P, Boonmee S, Hongsanan S, Doilom M, Thongklang N, Wanasinghe DN, Suetrong S. (2016). A tribute to Professor E.B. Gareth Jones on his 80th birthday. Mycosphere 7(9). 1261–1264.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH