ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลอาจารย์ ดร. ศรัญยภัทร บุญมี

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1  Konta S, Maharachchikumbura SSN, Senanayake IC, McKenzie EHC, Stadler M, Boonmee S, Phookamsak R, Jayawardena RS, Senwanna C, Hyde KD, Elgorban AM, Eungwanichayapant PD (2020). A new genus Allodiatrype, five new species and a new host record of diatrypaceous fungi from palms (Arecaceae). Mycosphere 11(1), 239–268.
2  Pem D, Jeewon R, Bhat DJ, Doilom M, Boonmee S, Hongsanan S, Promputtha I, Xu JC, Hyde KD (2019). Mycosphere Notes 275-324: A morphotaxonomic revision and typification of obscure Dothideomycetes genera (incertae sedis). Mycosphere 10(1), 1115–1246.
3  Yang CL, Xu XL, Jeewon R, Boonmee S, Liu YG, Hyde KD (2019). Acremonium arthrinii sp. nov., a mycopathogenic fungus on Arthrinium yunnanum. Phytotaxa 420 (4): 283–299.
4  Boonmee S, Wijayawardene NN, Bhat DJ, Tennakoon DS, Hyde KD (2019). Misturatosphaeria viridibrunnea sp. nov. (Teichosporaceae, Pleosporales) from Thailand. Phytotaxa 388 (1): 123–134.
5  Boonmee S, Sorvongxay T, Huanraluek N, Hyde KD (2019). Wicklowia submersa sp. nov. (Wicklowiaceae, Pleosporales), a second species in a monotypic family. Phytotaxa 411 (1): 073–083.
6  Phookamsak R, Lu YZ, Hyde KD, Jeewon R, Li J, Doilom M, Boonmee S, Promputtha I (2018). Phylogenetic characterization of two novel Kamalomyces species in Tubeufiaceae (Tubeufiales). Mycological progress 17(5): 647-660
7 Lu YZ, Liu JK, Hyde KD, Jeewon R, Kang JC, Fan C, Boonmee S, Bhat DJ, Luo ZL, Lin CG, Eungwanichayapant PD (2018) A taxonomic reassessment of Tubeufiales based on multi-locus phylogeny and morphology. Fungal diversity 92(1): 131-344.
8  Lu YZ, Fan C, Kang JC, Liu JK, Hyde KD, Boonmee S, Eungwanichayapant PD (2018). Triadelphia fusiformis sp. nov. from a freshwater habitat in Thailand. Phytotaxa 374(3): 231-240.
9  Brahamanage RS, Lu YZ, Bhat DJ, Wanasinghe DN, Yan JY, Hyde KD, Boonmee S (2017). Phylogenetic investigations on freshwater fungi in Tubeufiaceae (Tubeufiales) reveals the new genus Dictyospora and new species Chlamydotubeufia aquatica and Helicosporium flavum. Mycosphere 8(7): 917–933.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH