ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลอาจารย์ ดร. พุทธรักษ์ ชมนันติ

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1 1. Nalin N Wijayawardene, Pedro W Crous, Paul M Kirk, David L Hawksworth, Saranyaphat Boonmee, Uwe Braun, Dong-Qin Dai, Melvina J D’souza, Paul Diederich, Asha Dissanayake, Mingkhuan Doilom, Singang Hongsanan, EB Gareth Jones, Johannes Z Groenewald, Ruvishika Jayawardena, James D Lawrey, Jian-Kui Liu, Robert L?cking,(2014). Fungal Diversity, 69, 1-55.
2 2. Henrik R.Nilsson, Kevin D Hyde, Julia Paw?owska, Martin Ryberg, Leho Tedersoo, Anders Bj?rnsgard Aas, Siti A Alias, Artur Alves, Cajsa Lisa Anderson, Alexandre Antonelli, A Elizabeth Arnold, Barbara Bahnmann, Mohammad Bahram, Johan Bengtsson-Palme, Anna Berlin, Sara Branco, Putarak Chomnunti, Asha Dissanayake, Rein Drenkhan, ... Kessy Abarenkov. Improving ITS sequence data for identification of plant pathogenic fungi. (2014). Fungal Diversity. 67, 11-19.
3 6. Qing Tian, Putarak Chomnunti, Jayarama D Bhat, Siti A Alias, Peter E Mortimer, Kevin D Hyde. (2014). Towards a natural classification of Dothideomycetes 5: The genera Ascostratum, Chaetoscutula, Ceratocarpia, Cystocoleus, and Colensoniella (Dothideomycetes incertae sedis). Phytotaxa. 176, 42-54.
4 7. Wen-Jing Li, Sajeewa SN Maharachchikumbura, Qi-Rui Li, D Jayarama Bhat, Erio Camporesi, Qing Tian, Indunil C Senanayake, Dong-Qing Dai, Putarak Chomnunti, Kevin D Hyde. (2015). Epitypification of Broomella vitalbae and Introduction of a Novel Species of Hyalotiella. Cryptogamie, Mycologie36(1): 93-108.
5 8. Wenjing Li, Jian-kui Liu, D. Jayarama Bhat, Erio Camporesi, Dong-QING dAI, Peter E Mortimer, Jian-chu Xu, Kevin D. Hyde, Putarak Chomnunti. (2015). Molecular phylogenetic analysis reveals two new species of Discosia from Italy. Phytotaxa 203 (1): 37-46.
6 9. Qing Tian, Sinang Hongsanan, Dongqin Dai, Siti A Alias, Kevin D Hyde, Putarak Chomnunti.(2015). Towards a natural classification of Dothideomycetes: Clarification of Aldona, Aldonata and Viegasella (Parmulariaceae). Saudi Journal of Biological Sciences.
7 10. Phukhamsakda, Chayanard; Ariyawansa, Hiran A.; Phookamsak, Rungtiwa; Chomnunti, Putarak; Bulgakov, Timur S.; Yang, Jun-Bo; Bhat, Darbhe J.; Bahkali, Ali H.; Hyde, Kevin D. (2015). Muriphaeosphaeria galatellae gen. et sp. nov. in Phaeosphaeriaceae (Pleosporales). PHYTOTAXA. 227: 55-65
8 11. Hongsanan, Sinang; Tian, Qing; Persoh, Derek; Zeng, Xiang-Yu; Hyde, Kevin D.; Chomnunti, Putarak; Boonmee, Saranyaphat; Bahkali, Ali H.; Wen, Ting-Chi (2015). Meliolales. Fungal Diversity. 2015 ;74: 91-141
9 12. Tian, Qing; Liu, Jian Kui; Hyde, Kevin D.; Wanasinghe, Dhanushka N.; Boonmee, Saranyaphat; Jayasiri, Subashini C.; Luo, Zong Long; Taylor, Joanne E.; Phillips, Alan J. L.; Bhat, Darbhe J.; Li, Wen Jing; Ariyawansa, Hiran; Thambugala, Kasun M.; Jones, E. B. Gareth; Chomnunti, Putarak; Bahkali, Ali H.; Xu, Jian Chu; Camporesi, Erio. (2015). Phylogenetic relationships and morphological reappraisal of Melanommataceae (Pleosporales). Fungal Diversity.;74: 267-324
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH