ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลอาจารย์ ดร. ปัญญวัฒณ์ ปินตาทอง

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1 Thitipramote, N., Pradmeeteekul, P., Nimkamnerd, J., Chaiwut, P., Pintathong, P. and Thitilerdecha, N. (2016). Bioactive compounds and antioxidant activities of red (Brown Red Jasmine) and black (Kum Leum Pua) native pigmented rice. International Food Research Journal 23,1,410-414,2016.
2 Thitipramote, N., Sriwichai, N., Sriwichai, P., Pradmeeteekul, P., Nimkamnerd, J., Sawang, N., Chaiwut, P. and Pintathong, P. (2015). Variation in bioactive compounds and antioxidant activities in leaves with different maturity of Camellia sinensis var. sinensis from Northern Thailand. International Journal of Tea Science. 11, 14-18.
3 Chaiwut, P. , Natitanont, W. , Wuttisin, N. , Pintathong, P. , Iamsakul, P.(2016). Extraction of tyrosinase from Thai edible mushrooms by aqueous two phase system. NATPRO6, 96-101, 21-23 Jan 2016.
4 Chaiwut, P., Pintathong, P. , Pongsua, P. (2016). Extraction and cosmetic application of mushroom polysaccharides. PACCON 2016, 1104-1109, 9-11 Feb 2016.
5 Chaiwut, P., Pintathong, P. , Iamsakul, P.(2016). Extraction of tyrosinase from Thaeogyroporus porentosus, Auricularia auricular and Lentinus edodes by aqueous two phase system. PACCON 201, 1119-1123, 9-11 Feb 2016.
6 งามศิลป์ กาบทอง ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ และ ปัญญวัฒณ์ ปินตาทอง (2558) การพัฒนาสีจากแก้วมังกรแดงร่วมกับแป้งข่าวเจ้าเพื่อพัฒนาเป็นแป้งผัดหน้า Veridian E-Journal, Science and Technology Silapakorn University. 1, 130-142
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH