ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1 Punyawatt Pintathong Prapassorn Poolchanuan Wannipa Posri Natthawut Thitipramote Nont Thitilertdecha Witayapan Nantitanon Phanuphong Chaiwut. Comparative study on sericin extraction from Thai cocoon residue. The Pure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON2017). 950-955, 2-3 February 2017
2 Chaiwut, P. , Natitanont, W. , Wuttisin, N. , Pintathong, P. , Iamsakul, P.(2016). Extraction of tyrosinase from Thai edible mushrooms by aqueous two phase system. NATPRO6, 96-101, 21-23 Jan 2016.
3 Chaiwut, P. ,Pintathong, P. , Pongsua, P. (2016). Extraction and cosmetic application of mushroom polysaccharides. PACCON 2016, 1104-1109, 9-11 Feb 2016.
4 Chaiwut, P. ,Pintathong, P. , Iamsakul, P.(2016). Extraction of tyrosinase from Thaeogyroporus porentosus, Auricularia auricular and Lentinus edodes by aqueous two phase system. PACCON 201, 1119-1123, 9-11 Feb 2016.
5 Krongsuksirichai, K., Chaiwut, P. , Sathirachawan, K., Natitanont, W. , Thitipramote, N. (2016). Optimization of bioactive and bioactivity extraction from Hom ninpigmented rice. MFUIC&KTCM 2016, 110-116, 23-25 Nov 2016.
6 Thitipramote, N.,Pradmeeteekul, P., Nimkamnerd, J.,Chaiwut, P., Pintathong, P. and Thitilerdecha, N.Bioactive compounds and antioxidant activities of red (Brown Red Jasmine) and black (Kam Leum Pua) native pigmented rice. International Food Research Journal, 2016, 23, 410-414.
7 Pukdee, W., Kumar, N., Chaiwut, P. , Sripisut, T. (2016) Development of riceberry extract for antioxidant activity. MFUIC&KTCM 2016, 139-146, 23-25 Nov 2016.
8 Usa krissadaruangchai Punyawatt Pintathong Piyaporn Chueamchaitrakun Phanuphong Chaiwut. Comparative study on phenolic antioxidant extraction from Camellia sinensis var. sinensis and assamica. The 27th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and international Conference. 633-639,17-20 November 2015.
9 Patcharee Pongsua,Punyawatt Pintathong,Phanuuphong Chaiwut.Extraction of water soluble bioactive polysaccharides from mushrooms,The Pure and Applied Chemistry International Conference 2015 (PACCON2015), 509-512,21-23 January 2015.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH