ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลนายแพทย์ ดร. เทพ เฉลิมชัย

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1  Pongsrihadulchai N, Chalermchai T, Ophaswongse S, Pongsawat S, Udompataikul M. An efficacy and safety of nanofractional radiofrequency for the treatment of striae alba. J Cosmet Dermatol. 2016 Oct 21.
2  Chalermchai T, Rummaneethorn P. Effects of fractional picosecond 1,064?nm laser for the treatment of dermal and mixed type melasma. J Cosmet Laser Ther. 2017 Oct 11.
3  NatthachatJurairattanaporn, Thep Chalermchai, SuwirakornOphaswongse, MontreeUdompataikul. Silver Nanoparticle Gel for the Treatment of Acne Vulgaris, A Randomized-Controlled Trial. J Med Assoc Thai. 2016.
4  Jira Kunakornwong, Thep Chalermchai, Pornanong Aramwit, Suwirakorn Ophaswongse, MontreeUdompataikul. A comparative study for the efficacyof low protein acne patch containing with the extracts of Garcinia Mangostana Linn and dry root of Albiziasaman with hydrocolloid acne patch for the treatment of acne. Journal of Medicine and Health sciences. Mar 2017
5  Thep Chalermchai. Biologic Therapy in Advanced Malignant Melanoma. Journal of Medicine and Health sciences. Dec 2016
6 Rummaneethorn, P. & Chalermchai, T. (2020). A comparative study between intradermal botulinum toxin A and fractional microneedle radiofrequency (FMR) for the treatment of primary axillary hyperhidrosis. Lasers in Medical Science, 35(5), 1179-1184.
7 Jularattanaporn V., & Chalermchai T. (2021). A Comparative Study for an Assessment of Arterial Stiffness with Cardio-Ankle Vascular Index and Clinical Determinants between those Individuals with and without Diabetes. Journal of the Medical Association of Thailand, 104(8), 1-8.
8 Chalermchai T., Thaochalee C., & Jularattanaporn V. (2021). Individuals with overweight and obesity are firmly associated with high-risk level of C-reactive protein. Disease Control Journal, 47(2), 209-219.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH