ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1  Penkamol Monthiankasem, Karnt Wongsuphasawat, Ariya Sarikaphuti, Thamthiwat Nararatwanchai, Atchima Suwanchinda, Rassapoom Sumaetheiwit, Somboon Rungpornchai, Paisal Rummaneethorn, Phakkharawat Sittiprapaporn (2015). Efficacy of Cupping to Reduce Headache Symptom. Conference Proceedings of the 39th National Graduate Research Conference, Assumption University of Thailand June 30th – July 1st 2016. Page 279-285.
2  Sirinan Sangtong, Ariya Sarikaphuti, Thamthiwat Nararatwanchai, Atchima Suwanchinda, Rassapoom Sumaetheiwit, Somboon Rungpornchai, Paisal Rummaneethorn, Phakkharawat Sittiprapaporn (2015). Effect of Gotu Kola (Centella Asiatica) Extract Capsules Consumption to Stress Reduction. Conference Proceedings of the 39th National Graduate Research Conference, Assumption University of Thailand June 30th – July 1st 2016. Page 306-312.
3  Klangdao Chiranavanich, Ariya Sarikaphuti, Thamthiwat Nararatwanchai, Atchima Suwanchinda, Rassapoom Sumaetheiwit, Somboon Rungpornchai, Paisal Rummaneethorn, Phakkharawat Sittiprapaporn (2015). Effect of Shenmen (TF4) Acupuncture Point on Stress Level Reduction. Conference Proceedings of the 39th National Graduate Research Conference, Assumption University of Thailand June 30th – July 1st 2016. Page 286-292.
4  Ariya Sarikaphuti, Thamthiwat Nararatwanchai, Teruto Hashiguchi, Takashi Ito, Sita Thaworanunta, Kiyoshi Kikuchi, Yoko Oyama, Ikuro Maruyama and Salunya Tancharoen. (2013) Preventive effects of Morus alba L. anthocyanins on diabetes in Zucker diabetic fatty rats. Experimental and Therapeutic Medicine.
5 Sunisa Thaichinda, Salunya Tancharoen, Takuro Kanekura, Yuko Higashi, Pornpen Dararat, Kiyoshi Kikuchi, Thamthiwat Nararatwanchai (2020). Pinus maritima Extract Induces Apoptosis in Human Malignant Melanoma Cells via ROS/Caspase-3 Signaling, Natural Product Communications, 19-05-2020; 1-10.
6 Pakhawadee Palungwachira, Salunya Tancharoen, Chareerut Phruksaniyom , Sirinapha Klungsaeng , Ratchaporn Srichan , Kiyoshi Kikuchi , Thamthiwat Nararatwamchai (2019). Antioxidant and Anti-Inflammatory Properties of Anthocyanin Extracted From Oryza sativa L. in Primary Dermal Fibroblasts วารสารวิชาการระดับนานาชาติ SJR Quartile Oxidative Medicine and Cellular Longevity.
7 Vachrintr Sirisapsombat, Phakkharawat Sittiprapaporn, Chaiyavat Chaiyasut, Sasithorn Sirilun, Roungsan Chaisricharoen, Thamthiwat Nararatwanchai. Source localization of tone perception in alcoholic brain indexed by standardized low-resolution electromagnetic tomography. วารสารวิชาการระดับนานาชาติ SJR Quartile. IAES International Journal of Artificial Intelligence (IJAI) 2020.
8 Piyanat Piyavatin, Sirinthip Chaichalotornkul , Thamthiwat Nararatwanchai, Akkarcch Bumrungpert. EFFECTS OF PROBIOTIC SUPPLEMENTATION ON STRESS, SERUM CORTISOL AND DIGESTION. การประชุมระดับนานาชาติ The 15th National and International Sripatum University Conference : Research and Innovations to Sustainable Development ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) 2020.
9 Pakhawadee Palungwachira, Salunya Tancharoen, Pornpen Dararat, Thamthiwat Nararatwanchai. (2020). Anthocyanins Isolated from Oryza sativa L. Protect Dermal Fibroblasts from Hydrogen Peroxide-Induced Cell Death. Journal of Natural Science , Biology and Medicine.
10 Teerasak Pattayadeekul ,Tanomkit Pawcsuntorn, Thamthiwat Nararatwanchai. (2020). การวิจัยทางคลินิก เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยการใช้สารสกัดเซลล์ไขมันเอสวีเอฟเจลในการฟื้นฟูรักษาริ้วรอยร่องน้ำตา.การประชุมระดับ นานาชาติ 15th National and International Sripatum University Conference(SPUCON2020): Research and Innovations to Sustainable Development Sripatum University.
11 อรณัฐ สุวรรณรัตน์, อัจจิมา สุวรรณจินดา และ ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย (2020). A comparison of the efficacy of 0.5% turmeric extract cream and 0.1% triamcinolone acetonide cream on the treatment of Psoriasis vulgaris plaque type,เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน*มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 12-06-2020; 109-123
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH