ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรา ปัญญามูลวงษา

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1 Saejung, T., Nitsawang, S., & Punyamoonwongsa P. (2021). Preliminary characterization of mucus crude extracts from mushroom Phallus indusiatus. Chiang Mai Journal of Science. Vol.49 No.1 (Special IssueI: jan 2022). 194-204.
2 Punyamoonwongsa, P., Klayya, S., Sajomsang, W., Kunyanee, C., & Aueviriyavit, S. (2019). Silk sericin semi-interpenetrating network hydrogels based on PEG-diacrylate for wound healing treatment. International Journal of Polymer Science. 2019, 9-16. Doi: 10.1155/2019/4740765.
3 Punyamoonwongsa, P., Kakumyan, P., Saichana, N. & Tighe, B., (2019). Structural modification of styrene maleic anhydride copolymers for plant bioactive compound extraction. Key Engineering Materials. 798, 351-357.
4 Tangsongcharoen, W., Punyamoonwongsa, P. & Chaiyasat, P., (2018). Preparation of cellulose-graft-polyacrylic acid nanocapsule encapsulating gallic acid for cosmetic application. Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi. 17, 23-40.
5 Tangsongcharoen, W., Punyamoonwongsa, P. & Chaiyasat, P., (2018). High performance biocompatible cellulose-based microcapsules encapsulating gallic acid prepared by inverse microsuspension polymerization. Polymer International. 68, 714-723.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH