ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราวดี บุญคุ้ม

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1 Pansanit, A., & Pripdeevech, P. (2018). Antibacterial secondary metabolites from an endophytic fungus, Arthrinium sp. MFLUCC16-1053 isolated from Zingiber cassumunar. Mycology, 9(4), 264-272.
2 "Pansanit, A., Prachya, S., & Wattanasiri, C. (2018). Antioxidant and cytotoxic activities of endophytic fungi from Camellia oleifera Abel. Srinakharinwirot Science Journal, 34(2).Proceeding"
3 Hongwiangchan, N., Prachya, S., kittakoop, P., & Pansanit, A. Biotransformation of caffeine by termite-associated fungi. The 1st international conference on globalization of traditional medicine (SFE2018). 6-7 Dec 2018, PP019.
4 Boonsombat, J., Prachyawarakorn, V., Pansanit, A., Mahidol, C., Ruchirawat, S., & Thongnest, S. (2017). Superbanone, A New 2?Aryl?3?benzofuranone and Other Bioactive Constituents from the Tube Roots of Butea superba. Chemistry & biodiversity, 14(7), e1700044.
5 Thongthip, P., Atiphasaworn, P., Monggoot, S., Pansanit, A., & Pripdeevech, P. (2017). In vitro antibacterial activity and essential oil composition of Litsea petiolata Hook. f. leaves. Journal of Applied Pharmaceutical Science, 7(09), 094-098.
6 Pansanit, A.; Prachya, S.; Saensuk, S.; Suekaew, N.; Jansongsaeng, S. (2016). Triterpenes and xanthones from Cratoxylum formosum young twigs. The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University, 13(2), 74-81.
7 Meesakul, P., Pansanit, A., Maneerat, W., Sripisut, T., Ritthiwigrom, T., Machan, T., Cheenpracha, S., & Laphookhieo, S. (2016). Xanthones from Garcinia propinqua roots. Natural product communications, 11(1), 87-90.
8 Sriyatep, T., Siridechakorn, I., Maneerat, W., Pansanit, A., Ritthiwigrom, T., Andersen, R. J., & Laphookhieo, S. (2015). Bioactive prenylated xanthones from the young fruits and flowers of Garcinia cowa. Journal of natural products, 78(2), 265-271.
9 Pansanit, A., & Pripdeevech, P. (2014). Constituents, antibacterial and antioxidant activities of essential oils from Trachelospermum jasminoides flowers. Natural product communications, 9(12), 1791-1794.
10 Tanapichatsakul, C., Pansanit, A., Monggoot, S., Brooks, S., Prachya, S., Kittakoop, P., ... & Pripdeevech, P. (2020) Antifungal activity of 8-methoxynaphthalen-1-ol isolated from the endophytic fungus Diatrype palmicola MFLUCC 17-0313 against the plant pathogenic fungus Athelia rolfsii on tomatoes. PeerJ. 8, e9103.
11 Prachya, S., Wattanasiri, C., & Pansanit, A. (2020). Cytotoxic endophyte from Camellia oleifera Abel-Penicillium chermesinum NR121310. Mycology. 11(4), 316-321.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH