ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลรองศาสตราจารย์ ดร. สุรัตน์ ละภูเขียว

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1  Jaidee, W.; Andersen, R.J.; Patrick, B.O.; Pyne, S.G.; Muanprasat, C.; Borwornpinyo, S.; Laphookhieo, S.* (2019). Alkaloids and styryllactones from Goniothalamus cheliensis. Phytochemistry, 2019, 157, 8-50.
2  Jaidee, W.; Andersen, R.J.; Chavez, M.A.G.; Wang, Y.A.; Patrick, B.O.; Pyne, S.G.; Muanprasat, C.; Seemakhan, S.; Borwornpinyo, S.; Laphookhieo, S.* (2019). Amides and flavonoids from the fruit and leaf extracts of Melodorum siamensis. J. Nat. Prod. 2019, 82, 283-292.
3  Meesakul, P.; Richardson, C.; Pyne, S.G.; Laphookhieo, S.* (2019). Potent ?-glucosidase inhibitory flavonoids and oxepinones from the leaf and twig extracts of Desmos cochinchinensis. J. Nat. Prod. 2019, 82, 741-747.
4  Raksat, A.; Maneerat, W.; Rujanapun, N.; Andersen, R.J.; Pyne, S.G.; Laphookhieo, S.* (2019). Antibacterial and inhibitory activities against nitric oxide production of coumaronochromones and prenylated isoflavones from Millettia extensa. J. Nat. Prod. 2019, 82, 2343-2348.
5  Suthiphasilp, V.; Maneerat, W.; Andersen, R.J.; Phukhatmuen, P.; Pyne, S.G.; Laphookhieo, S.* (2019). Dasymaschalolactams A–E, aristolactams from a twig extract of Dasymaschalon dasymaschalum. J. Nat. Prod. 2019, 82, 3176-3180.
6  Raksat, A.; Phukhatmuen, P.; Yang, J.; Maneerat, W.; Charoensup, R.; Andersen, R.J.; Wang, Y.A.; Pyne, S.G.; Laphookhieo, S.* (2020). Phloroglucinol benzophenones and xanthones from the leaves of Garcinia cowa and their nitric oxide production and ?-glucosidase inhibitory activities. J. Nat. Prod. 2020, 83, 164-168.
7  Meesakul, P.; Jaidee, W.; Richardson, C.; Andersen, R.J.; Patrick, B.O.; Willis, A.C.; Muanprasat, C.; Wang, J.; Lei, X.; Hadsadee, S.; Jungsuttiwong, S.; Pyne, S.G.; Laphookhieo, S.* (2020). Styryllactones from Goniothalamus tamirensis. Phytochemistry 2020, 171, 112248.
8  Phukhatmuen, P.; Raksat, A.; Laphookhieo, S, Doungyod, T.; Charoensup, R.; Maneerat, W.* (2020). Bioassay-guided isolation and identification of antidiabetic compounds from Garcinia cowa leaf extract Heliyon 2020, 6, e03625.
9  Suthiphasilp, V.; Maneerat, W.; Rujanapun, N.; Doungyod, T.; Charoensup, R.; Deachathai, S.; Andersen, R.J.; Patrick, B.O.; Pyne, S.G.; Laphookhieo, S.* (2020). ?-Glucosidase inhibitory and nitric oxide production inhibitory activities of alkaloids isolated from a twig extract of Polyalthia cinnamomea. Bioorganic and Medicinal Chemistry 2020, 28(9), 115462.
10 Polbuppha, I., Suthiphasilp, V., Maneerat, T., Charoensup, R., Limtharakul, T., Cheenpracha, S., Pyne, S.G., & Laphookhieo, S. (2021). Macluracochinones A-E, antimicrobial flavonoids from Maclura cochinchinensis (Lour.) Corner. Phytochemistry. 187, 112773. Doi: 10.1016/j.phytochem.2021.112773. Epub 2021 Apr 16.
11 Suthiphasilp, V., Maneerat, T., Andersen, R.J., Patrick, B.O., Pyne, S.G., & Laphookhieo, S. (2021). ?-Glucosidase inhibitory activity of compounds isolated from the twig and leaf extracts of Desmos dumosus. Heliyon. 7(2), e6180. 10 p.
12 Phukhatmuen, P., Meesakul, P., Suthiphasilp, V., Charoensup, R., Maneerat, T., Cheenpracha, S., Limtharakul, T., Pyne, S.G., & Laphookhieo, S.(2021). Antidiabetic and antimicrobial flavonoids from the twigs and roots of Erythrina subumbrans (Hassk.) Merr. Heliyon. 7(4), e06904. 9 p.
13 Wuttiwong, N., Suthiphasilp, V., Pintatum, A., Suwannarach, N., Kumla, J., Lumyong, S., Maneerat, T., Charoensup, R., Cheenpracha, S., Limtharakul, T., Pyne, S.G. & Laphookhieo, S. (2021). Daldiniaeschsone A, a rare tricyclic polyketide having a chromone unit fused to a ?-lactone and its symmetrical biphenyl dimer, daldiniaeschsone B, from an endophytic fungus Daldinia eschscholtzii SDBR-CMUNKC745. Journal of Fungi. 7(5), 358. 12 p.
14 Suthiphasilp, V., Raksat, A., Maneerat, T., Hadsadee, S., Jungsuttiwong, S., Pyne, S.G., Chomnunti, P., Jaidee, W., Charoensup, R., & Laphookhieo, S. (2021). Cytotoxicity and nitric oxide production inhibitory activities of compounds isolated from the plant pathogenic fungus Curvularia sp. Journal of Fungi. 7(6) , 408. 11 p.
15 Polbuppha, I., Suthiphasilp, V., Maneerat, T., Charoensup, R., Limtharakul, T., Cheenpracha, S., Pyne, S.G., & Laphookhieo, S. (2020). Desmoschinensisflavones A and B, two rare flavones having a hybrid benzyl benzoate esterflavone structural framework from Desmos chinensis Lour. RSC Advances. 10, 45076–45080.
16 Suthiphasilp, V., Maneerat, W., Andersen, R.J., Pyne, S.G., Muanprasat, C., Borwornpinyo, S., & Laphookhieo, S. (2019). Coumarins and flavones from the fruit and root extracts of Micromelum integerrimum. Natural Product Research. 33, 2945-2950.
17 Cheenpracha, S., Boapun, P., Limtharakul (Nee Ritthiwigrom), T., Laphookhieo, S., & Pyne, S.G. (2019). Antimalarial and cytotoxic activities of pregnene-type steroidal alkaloids from Holarrhena pubescens roots. Natural Product Research. 33, 782-788.
18 Meesakul, P., Richardson, C., Pyne, S.G., & Laphookhieo, S. (2019). Potent ?-glucosidase inhibitory flavonoids and oxepinones from the leaf and twig extracts of Desmos cochinchinensis. Journal of Natural Products. 82, 741-747.
19 Auranwiwat, C., Wongsomboon, P., Thaima, T., Rattanajak, R., Kamchonwongpaisan, S., Willis, A.C., Laphookhieo, S., Pyne, S.G., & Limtharakul, T. (2019). Polyoxygenated cyclohexenes and their chlorinated derivatives from the leaves of Uvaria cherrevensis. Journal of Natural Products. 82, 101-110.
20 Cheenpracha, S., Pyne, S.G., Patrick, B.O., Andersen, R.J., Maneerat, W., & Laphookhieo, S. (2019). Mallopenins A-E, antibacterial phenolic derivatives from the fruits of Mallotus philippensis. Journal of Natural Products. 82, 2174-2180.
21 Raksat, A., Maneerat, W., Andersen, R.J., Pyne, S.G., & Laphookhieo, S. (2019). A tocotrienol quinone dimer and xanthones from the leaf extract of Garcinia nigrolineata. Fitoterapia, 136, 104175.
22 Suthiphasilp, V., Maneerat, W., Andersen, R.J., Patrick, B.O., Phukhatmuen, P., Pyne, S.G., & Laphookhieo, S. (2019). Uvarialuridols A-C, three new polyoxygenated cyclohexenes from the twig and leaf extracts of Uvaria lurida. Fitoterapia. 104340, 1-6.
23 Sriyatep, T., Tantapakul, C., Andersen, R.J., Patrick, B.O., Pyne, S.G., Muanprasat, C., Seemakhan, S., Borwornpinyo, S., & Laphookhieo, S. (2018). Resolution and identification of scalemic caged xanthones from the leaf extract of Garcinia propinqua having potent cytotoxicities against colon cancer cells. Fitoterapia. 124, 34-41.
24 Promchai, T., Saesong, T., Ingkaninan, K., Laphookhieo, S., Pyne, S.G., & Limtharakul (Nee Ritthiwigrom), T. (2018). Acetylcholinesterase inhibitory activity of chemical constituents isolated from Miliusa thorelii. Phytochemistry Letters. 23, 33-37.
25 Prachumrat, P., Kobkeatthawin, T., Ruanwas, P., Boonnak, N., Laphookhieo, S., Kassim, M. B., & Chantrapromma, S. (2018). Synthesis, crystal structure, antioxidant, and alpha-glucosidase inhibitory activities of methoxy-substituted benzohydrazide derivatives. Crystallography Reports. 63, 405-411.
26 Chowchaikong, N., Nilwarangkoon, S., Laphookhieo, S., Tanunyutthawongse, C., & Watanapokasin, R. (2018). p38 Inhibitor inhibits the apoptosis of cowanin-treated human colorectal adenocarcinoma cells. International Journal of Oncology. 52, 2031-2040.
27 Raksat, A., Maneerat, W., Andersen, R.J., Pyne, S.G., & Laphookhieo, S. (2018). Antibacterial prenylated isoflavonoids from the stems of Millettia extensa. Journal of Natural Products. 81, 1835-1840.
28 Jaidee, W., Maneerat, W., Andersen, R.J., Patrick, B.O., Pyne, S.G., & Laphookhieo, S. (2018). Antioxidant neolignans from the twigs and leaves of Mitrephora wangii HU. Fitoterapia. 130, 219-224.
29 Auranwiwat, C., Rattanajak, R., Kamchonwongpaisan, S., Laphookhieo, S., Pyne, S.G., & Limtharakul, T. (2018). Four new C-benzyl flavonoids from the fruit of Uvaria cherrevensis. Fitoterapia. 130, 198-202.
30 Arunrattiyakorn, P., Kuno, M., Aree, T., Laphookhieo, S., Sriyatep, T., Kanzaki, H., Chavez, M.A.G., Wang, Y.A., & Andersen, R.J. (2018). Biotransformation of ?-mangostin by an endophytic fungus of Garcinia mangostana to furnish xanthenes with an unprecedented heterocyclic skeleton. Journal of Natural Products. 81, 2244-2250.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH