ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลอาจารย์ ดร. ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1  Thambugala, KM (Thambugala, Kasun M.)[ 1,2,3 ] ; Daranagama, DA (Daranagama, Dinushani A.)[ 2,3,4 ] ; Phillips, AJL (Phillips, Alan J. L.)[ 5 ] ; Bulgakov, TS (Bulgakov, Timur S.)[ 6 ] ; Bhat, DJ (Bhat, Darbhe J.)[ 7,8 ] ; Camporesi, E (Camporesi, Erio)[ 9,10 ] ; Bahkali, AH (Bahkali, Ali H.)[ 11 ] ; Eungwanichayapant, PD(Eungwanichayapant, Prapassorn D.)[ 3 ] ; Liu, ZY (Liu, Zuo-Yi)[ 1 ] ; Hyde, KD (Hyde, Kevin D.)[ 2,3 Microfungi on Tamarix FUNGAL DIVERSITY Volume: 82 Issue: 1
2  Zha, LS (Zha, Lingsheng)[ 1,2 ] ; Wen, TC (Wen, Tingchi)[ 1 ] ; Boonmee, S (Boonmee, Saranyaphat)[ 3,4 ] ; Eungwanichayapant, PD (Eungwanichayapant, Prapassorn D.)[ 3,4 ] Notes on the genus Yunnantettix Zheng (Tetrigidae: Cladonotinae), with descriptions of two new species from Thailand ZOOTAXA Volume: 4205 Issue: 4 Pages: 373-385 Published: DEC 8 2016
3  Boonmee, S (Boonmee, Saranyaphat)[ 1 ] ; D'souza, MJ (D'souza, Melvina J.)[ 1,2,3 ] ; Luo, ZL (Luo, Zonglong)[ 1,2,3 ] ; Pinruan, U (Pinruan, Umpava)[ 4 ] ; Tanaka, K (Tanaka, Kazuaki)[ 10 ] ; Su, HY (Su, Hongyan)[ 3 ] ; Bhat, DJ (Bhat, Darbhe J.)[ 5 ] ; McKenzie, EHC (McKenzie, Eric H. C.)[ 6 ]; Jones, EBG (Jones, E. B. Gareth)[ 9 ] ; Taylor, JE (Taylor, Joanne E.)[ 8 ] ; Phillips, AJL (Phillips, Alan J. L.)[ 7 ] ; Hirayama
4  Thambugala, KM (Thambugala, Kasun M.)[ 1,2,3 ] ; Hyde, KD (Hyde, Kevin D.)[ 2,3,4 ] ; Eungwanichayapant, PD (Eungwanichayapant, Prapassorn D.)[ 3 ] ; Romero, AI (Romero, Andrea I.)[ 5 ] ; Liu, ZY (Liu, Zuo-Yi)[ 1 ] Additions to the genus Rhytidhysteron in HysteriaceaeCRYPTOGAMIE MYCOLOGIE Volume: 37 Issue: 1 Pages: 99-116 Published: MAR 2016
5  Kanghae, A (Kanghae, A.)[ 1 ] ; Monkai, J (Monkai, J.)[ 2 ] ; Eungwanichayapant, PD (Eungwanichayapant, P. D.)[ 1 ] ; Niamsup, P (Niamsup, P.)[ 3 ] ; Chukeatirote, E (Chukeatirote, E.) CHARACTERIZATION OF BACILLUS SPECIES EXHIBITING STRONG PROTEOLYTIC ACTIVITY ISOLATED FROM THUA NAO ACTA ALIMENTARIA Volume: 45 Issue: 1 Pages: 11-19 Published: MAR 2016
6 Yong-Zhong Lu, Saranyaphat Boonmee, Jian-Kui Liu, Kevin D Hyde, Eric HC McKenzie, Prapassorn Damrongkool Eungwanichayapant, Ji-Chuan Kang (2018). Multi-gene phylogenetic analyses reveal Neohelicosporium gen. nov. and five new species of helicosporous hyphomycetes from aquatic habitats. Mycological Progress 17(5): 631-646
7 Seesangboon A, Pokawattana T, Eungwanichayapant PD, Tovaranonte J, Popluechai S. (2018). Effects of 6-Benzyladenine on Jatropha Gene Expression and Flower Development. Russian Journal of Plant Physiology 65(3): 345-356
8 Tittinat Pokawattana, Lucsame Gruneck, Anupharb Seesangboon, Prapassorn D Eungwanichayapant, Jantrararuk Tovaranonte, Siam Popluechai (2018) Effect of Paclobutrazol on Flower Development and Gene Expression of Jatropha. Chiang Mai Journal of Science 45: 1323-1334
9 Anupharb Seesangboon, Lucsame Gruneck, Tittinat Pokawattana, Prapassorn Damrongkool Eungwanichayapant, Jantrararuk Tovaranonte, Siam Popluechai. (2018). Transcriptome analysis of Jatropha curcas L. flower buds responded to the paclobutrazol treatment. Plant Physiology and Biochemistry 127: 276-286
10 Yong-Zhong Lu, Jian-Kui Jack Liu, Kevin D Hyde, Rajesh Jeewon, Ji-Chuan Kang, Cui Fan, Saranyaphat Boonmee, D Jayarama Bhat, Zong-Long Luo, Chuan-Gen Lin, Prapassorn Damrongkool Eungwanichayapant (2018) A taxonomic reassessment of Tubeufiales based on multi-locus phylogeny and morphology. Fungal Diversity 92(1): 131-344
11 Yong-Zhong Lu, Cui Fan, Ji-Chuan Kang, JIAN-KUI JACK LIU, Kevin D Hyde, Saranyaphat Boonmee, Prapassorn Damrongkool Eungwanichayapant (2018) Triadelphia fusiformis sp. nov. from a freshwater habitat in Thailand. 374(3): 231-240
12 Ling-Sheng Zha, TING-CHI WEN, Shi-Ke Huang, Saranyaphat Boonmee, Prapassorn D Eungwanichayapant (2019) Taxonomy and biology of Cordyceps qingchengensis sp. nov. and its allies. Phytotaxa 416 (1) 14-24
13 Ling-Sheng Zha, Yuan-Pin Xiao, Rajesh Jeewon, Xiao Zou, Xu Wang, Saranyaphat Boonmee, Prapassorn D Eungwanichayapant, Eric HC McKenzie, Kevin D Hyde, Ting-Chi Wen. (2019) Chiang Mai Journal of Science 46(6): 1023-1035
14 Konta S, Maharachchikumbura SSN, Senanayake IC, McKenzie EHC, Stadler M, Boonmee S, Phookamsak R, Jayawardena RS, Senwanna C, Hyde KD, Elgorban AM and Eungwanichayapant PD (2020) A new genus Allodiatrype, five new species and a new host record of diatrypaceous fungi from palms (Arecaceae). Mycosphere 11(1): 239–268.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH