ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลอาจารย์ ดร. ณัฏฐ์สรัล สายชนะ

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1  Kakumyan, P.; Suwannarach, N.; Kumla, J; Saichana, N.; Lumyong, S.; Matsui, K. (2019). Determination of volatile organic compounds in the stinkhorn fungus Pseudocolus fusiformis in different stages of fruiting body formation. Mycoscience. 2019 Nov 7.
2  Goonasekara, I. D.; Camporesi, E.; Bulgakov, T. S.; Phookamsak, R.; Jayawardena, R. S.; Saichana, N.; McKenzie, E. H. C. (2019). Two novel species of Parastagonospora (Phaeosphaeriaceae, Pleosporales) on grasses from Italy and Russia. Asian Journal of Mycology. 2019, 2(1):170-82.
3  Punyamoonwongsa, P.; Kakumyan, P.; Saichana, N.; Tighe, B. (2019). Structural Modification of Styrene Maleic Anhydride Copolymers for Plant Bioactive Compound Extraction. In Key Engineering Materials 2019, 798, 351-357.
4  Goonasekara, I. D.; Jayawardene, R. S.; Saichana, N.; Hyde, K. D. (2018). Checklist of microfungi on grasses in Thailand (excluding bambusicolous fungi). Asian Journal of Mycology 2018, 1, 88-105.
5  PePerera, R. H.; Maharachchikumbura, S. S.; Hyde, K. D.; Bhat, D. J.; Camporesi, E. Jones, E. G.; Senanayake, I. C.; Al-Sadi, A. M.; Saichana, N.; Liu, J. K.; Liu, Z. Y. (2018). An appendage-bearing coelomycete Pseudotruncatella arezzoensis gen. and sp. nov.(Amphisphaeriales genera incertae sedis) from Italy, with notes on Monochaetinula. Phytotaxa. 2018, 338, 177-88.
6 Natsaran Saichana, Katsuyuki Tanizawa, Hiroshi Ueno, Ji?? Pechou?ek, Petr Nov?k, and Jitka Fr?bortov?. 2017. Characterization of auxiliary iron–sulfur clusters in a radicalS-adenosylmethionine enzyme PqqE from Methylobacterium extorquens AM1.FEBS Open Bio.Manuscript Accepted.
7 Natsaran Saichana. 2017. Improvements of Acetic Acid Bacterial Strains: Thermotolerant Properties of Acetic Acid Bacteria and Genetic Modification for Strain Development. In: Ilkin Yucel Sengun (Ed.). Acetic Acid Bacteria: Fundamentals and Food Applications. CRC Press, Boca Raton. Pp.142-161.
8 Natsaran Saichana and Birce Mercanoglu Taban. 2017. Physiology and Biochemistry of Acetic Acid Bacteria. In: Ilkin Yucel Sengun (Ed.). Acetic Acid Bacteria: Fundamentals and Food Applications. CRC Press, Boca Raton. Pp.71-91.
9 Saichana, N.; Tanizawa, K.; Pechou?ek, J.; Nov?k, P.; Takushi, T.; Toyama, H.; Fr?bortov?, J. (2016). PqqE from Methylobacterium extorquens AM1: a radical S-adenosyl-L-methionine enzyme with an unusual tolerance to oxygen. Journal of Biochemistry 2016, 159, 87-99.
10 Kakumyan, P., Suwannarach, N., Kumla, J., Saichana, N., Lumyong, S., & Matsui, K. (2020). Determination of volatile organic compounds in the stinkhorn fungus Pseudocolus fusiformis in different stages of fruiting body formation. Mycoscience, 61(2): 65-70.
11 Goonasekara, I. D., Camporesi, E., Bulgakov, T. S., Phookamsak, R., Jayawardena, R. S., & Saichana, N. (2019). Two novel species of Parastagonospora (Phaeosphaeriaceae, Pleosporales) on grasses from Italy and Russia. Asian Journal of Mycology, 2(1): 170-182.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH