ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลอาจารย์ ดร. อมร โอวาทวรกิจ

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1  Owatworakit, A., Townsend, B., Louveau, T., Jenner, H., Rejzek, M., Hughes R., Saalbach, G, Qi, X, Bakht, S, Roy, A., Mugford, S., Goss, R., Field, R., Osbourn, A. (2013). Glycosyltransferases from oat (Avena) implicated in the acylation of avenacins. J Biol Chem, 288(6), 3696-704.
2  Pratumkaew Pornpotisatid, Wachiraporn Pewlong, Surasak Sajjabut, Rutai Ruangthamsing, Amorn Owataworakit, and Nongnuch Siriwong. (2015). Investigation of physical and antioxidant properties of Karanda fruit (Carissa carandas Linn.) during Puree production. Proceedings in the Food Ingredients Asia conference, 9-11September, BITEC, Bangkok, Thailand.
3  Theeradech Mookum, Amorn Owatworakit and Pattana Kakumyan. (2016). Two-phase flow model for a continuous culture of microalgae in tubular photobioreactor. Proceedings in the 2016 World Congress on Advances in Civil, Environmental, and Materials Research Advance (ACEM16), 28 August-1 September, Jeju Island, Korea.
4  Suwit Boondok, Theeraphan Machan and Amorn Owatworakit. (2016). Biotransformation of Dysobonin and Derivatives using Crude Enzyme Extract from Pummelo. Proceedings in the 28th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB2016), Chiang Mai, Thailand. 28-30 November.
5  Jakapan Potipun, Wijittra Ruaylarb, Rungrote Nilthong, Amorn Owatworakit. (2017). Quantification of Ochratoxin A-Producing Fungi in Coffee Products Using Quantitative PCR. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences, 15(4), In press.
6  Chamyuang S, Owatworakit A, Honda Y. (2019). New insights into cordycepin production in Cordyceps militaris and applications. Ann Transl Med 2019;7(Suppl 3):S78. doi: 10.21037/atm.2019.04.12
7  Jakapan Potipun, Wijittra Ruaylarb, Rungrote Nilthong and Amorn Owatworakit. (2018) Quantification of Ochratoxin A–Producing Fungi in Coffee Products Using Quantitative PCR. CMU J. Nat. Sci. (2018) Vol. 17(1) 39-46.
8  Thabthimsuk, S., Panya, N., Owatworakit, A., Choksawangkarn, W. (2018) Acetylcholinesterase inhibition and antioxidant activities of polysaccharide-peptide complexes from edible mushrooms. Proceedings in the 6th International Conference on Biochemistry and Molecular Biology (BMB2018), June 20-22, Rayong Resort, Rayong, pp1-9.
9  Nut Choke-umnuay, Sunita Chamyuang and Amorn Owatworakit. (2018). Effect of Subculture on Instability of Mycelium Growth of Cordyceps militaris in Liquid culture. Proceedings in the 30 th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB2018), 22-23 November 2018, The Ambassador Hotel, Bangkok, pp 1-8.
10 Nut Choke-umnuay and Amorn Owatworakit (2021). Effect of subculture on instability of mycelium growth. Agriculture and Natural Resources. 55(4):537-546.
11 Sunita Chamyuang, Amorn Owatworakit, Uraiwan Intatha, Sitthi Duangphet (2021). Coffee pectin production: An alternative way for agricultural waste management in coffee farms. ScienceAsia. 47S: 90-95.
12 กรรมวิธีการสกัดอะดีโนซีนจากถั่งเช่า เลขที่คำขอ 1803001898 ยื่นขอเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH