ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุทธรักษ์ ชมนันติ

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1  Nalin N Wijayawardene, Pedro W Crous, Paul M Kirk, David L Hawksworth, Saranyaphat Boonmee, Uwe Braun, Dong-Qin Dai, Melvina J D’souza, Paul Diederich, Asha Dissanayake, Mingkhuan Doilom, Singang Hongsanan, EB Gareth Jones, Johannes Z Groenewald, Ruvishika Jayawardena, James D Lawrey, Jian-Kui Liu, Robert L?cking,(2014). Fungal Diversity, 69, 1-55.
2  Henrik R.Nilsson, Kevin D Hyde, Julia Paw?owska, Martin Ryberg, Leho Tedersoo, Anders Bj?rnsgard Aas, Siti A Alias, Artur Alves, Cajsa Lisa Anderson, Alexandre Antonelli, A Elizabeth Arnold, Barbara Bahnmann, Mohammad Bahram, Johan Bengtsson-Palme, Anna Berlin, Sara Branco, Putarak Chomnunti, Asha Dissanayake, Rein Drenkhan, ... Kessy Abarenkov. Improving ITS sequence data for identification of plant pathogenic fungi. (2014). Fungal Diversity. 67, 11-19.
3  Qing Tian, Putarak Chomnunti, Jayarama D Bhat, Siti A Alias, Peter E Mortimer, Kevin D Hyde. (2014). Towards a natural classification of Dothideomycetes 5: The genera Ascostratum, Chaetoscutula, Ceratocarpia, Cystocoleus, and Colensoniella (Dothideomycetes incertae sedis). Phytotaxa. 176, 42-54.
4  Wen-Jing Li, Sajeewa SN Maharachchikumbura, Qi-Rui Li, D Jayarama Bhat, Erio Camporesi, Qing Tian, Indunil C Senanayake, Dong-Qing Dai, Putarak Chomnunti, Kevin D Hyde. (2015). Epitypification of Broomella vitalbae and Introduction of a Novel Species of Hyalotiella. Cryptogamie, Mycologie36(1): 93-108.
5  Wenjing Li, Jian-kui Liu, D. Jayarama Bhat, Erio Camporesi, Dong-QING dAI, Peter E Mortimer, Jian-chu Xu, Kevin D. Hyde, Putarak Chomnunti. (2015). Molecular phylogenetic analysis reveals two new species of Discosia from Italy. Phytotaxa 203 (1): 37-46.
6  Qing Tian, Sinang Hongsanan, Dongqin Dai, Siti A Alias, Kevin D Hyde, Putarak Chomnunti.(2015). Towards a natural classification of Dothideomycetes: Clarification of Aldona, Aldonata and Viegasella (Parmulariaceae). Saudi Journal of Biological Sciences.
7 1 Phukhamsakda, Chayanard; Ariyawansa, Hiran A.; Phookamsak, Rungtiwa; Chomnunti, Putarak; Bulgakov, Timur S.; Yang, Jun-Bo; Bhat, Darbhe J.; Bahkali, Ali H.; Hyde, Kevin D. (2015). Muriphaeosphaeria galatellae gen. et sp. nov. in Phaeosphaeriaceae (Pleosporales). PHYTOTAXA. 227: 55-65
8  Hongsanan, Sinang; Tian, Qing; Persoh, Derek; Zeng, Xiang-Yu; Hyde, Kevin D.; Chomnunti, Putarak; Boonmee, Saranyaphat; Bahkali, Ali H.; Wen, Ting-Chi (2015). Meliolales. Fungal Diversity. 2015 ;74: 91-141
9  Tian, Qing; Liu, Jian Kui; Hyde, Kevin D.; Wanasinghe, Dhanushka N.; Boonmee, Saranyaphat; Jayasiri, Subashini C.; Luo, Zong Long; Taylor, Joanne E.; Phillips, Alan J. L.; Bhat, Darbhe J.; Li, Wen Jing; Ariyawansa, Hiran; Thambugala, Kasun M.; Jones, E. B. Gareth; Chomnunti, Putarak; Bahkali, Ali H.; Xu, Jian Chu; Camporesi, Erio. (2015). Phylogenetic relationships and morphological reappraisal of Melanommataceae (Pleosporales). Fungal Diversity.;74: 267-324
10 Shi-Ke Huang, Rajesh Jeewon, Kevin D Hyde, D Jayarama Bhat, Putarak Chomnunti, Ting Chi Wen (2018) Beta-tubulin and Actin gene phylogeny supports Phaeoacremonium ovale as a new species from freshwater habitats in China. MycoKeys 41: 1–15.
11 Monika C Dayarathne, Dhanushka N Wanasinghe, EB Gareth Jones, Putarak Chomnunti, Kevin D Hyde (2018). A novel marine genus, Halobyssothecium (Lentitheciaceae) and epitypification of Halobyssothecium obiones comb. nov. Mycological Progress 17 (10): 1161-1171
12 Indunil C Senanayake, Rajesh Jeewon, Putarak Chomnunti, Dhanushka N Wanasinghe, Chada Norphanphoun, Anuruddha Karunarathna, Dhandevi Pem, Rekhani H Perera, Erio Camporesi, Eric HC McKenzie, Kevin D Hyde, Samantha C Karunarathna. (2018). Taxonomic circumscription of Diaporthales based on multigene phylogeny and morphology. Fungal Diversity 93 (1):241-443.
13 Ruvishika S Jayawardena, Kevin D Hyde, Eric HC McKenzie, Rajesh Jeewon, Alan JL Phillips, Rekhani H Perera, Nimali I de Silva, Sajeewa SN Maharachchikumburua, Milan C Samarakoon, Anusha H Ekanayake, Danushka S Tennakoon, Asha J Dissanayake, Chada Norphanphoun, Chuangen Lin, Ishara S Manawasinghe, Qian Tian, Rashika Brahmanage, Putarak Chomnunti, Sinang Hongsanan, Subashini C Jayasiri, F Halleen, Chitrabhanu S Bhunjun, Anuruddha Karunarathna, Yong Wang (2019). One stop shop III: taxonomic update with molecular phylogeny for important phytopathogenic genera: 51–75. Fungal Diversity 98, 77–160
14 Samarakoon SMBC, Wanasinghe DN, Jeewon R, Tian Q, Jayawardena RS and Chomnunti P* (2019) The plant pathogenic genus Neocordana. Plant Pathology, Quarantine 9:139–151
15 Samarakoon SMBC, Samarakoon MC, Aluthmuhandiram JVS, Wanasinghe DN and Chomnunti P* (2019) The first report of Daldinia eschscholtzii as an endophyte from leave of Musa sp. (Musaceae) in Thailand. Asian Journal of Mycology 2: 183–197
16 Monika Chandani Dayarathne, Sajeewa SN Maharachchikumbura, Gareth Jones, Abdullah M Al-Sadi, Kevin D Hyde, Putarak Chomnunti*. (2019) Sexual morph of Phaeoacremonium aureum from Rhizophora mucronata collected in southern Thailand. Phytotaxa 387 (1):21-39
17 Monika Chandani Dayarathne, Gareth Jones, Sajeewa SN Maharachchikumbura, B Devadatha, VV Sarma, Kittiphong Khongphinitbunjong, Putarak Chomnunti, Kevin D Hyde (2020) Morpho-molecular characterization of microfungi associated with marine based habitats. Mycosphere 11: 1-188
18 Binu C Samarakoon, Rungtiwa Phookamsak, Dhanushka N Wanasinghe, Putarak Chomnunti, Kevin D Hyde, Eric HC Mckenzie, Itthayakorn Promputtha, Jian-Chu Xu, Yun-Ju Li . (2020). Taxonomy and phylogenetic appraisal of Spegazzinia musae sp. nov. and S. Deightonii (Didymosphaeriaceae, Pleosporales) on Musaceae from Thailand. MycoKeys. 70: 19-37. DOI:10.3897/mycokeys.70.52043
19 Binu C Samarakoon, Dhanushka N Wanasinghe, Milan C Samarakoon, Rungtiwa Phookamsak, Eric HC McKenzie, Putarak Chomnunti, Kevin D Hyde, Saisamorn Lumyong, Samantha C Karunarathna (2020). Multi-gene phylogenetic evidence suggests Dictyoarthrinium belongs in Didymosphaeriaceae (Pleosporales, Dothideomycetes) and Dictyoarthrinium musae sp. nov. on Musa from Thailand. MycoKeys. 71: 101-118.
20 Xiao-Ya Ma, Sureeporn Nontachaiyapoom, Kevin D Hyde, Rajesh Jeewon, Mingkwan Doilom, Putarak Chomnunti, Ji-Chuan Kang (2020). Biscogniauxia dendrobii sp. nov. and B. petrensis from Dendrobium orchids and the first report of cytotoxicity (towards A549 and K562) of B. petrensis (MFLUCC 14-0151) in vitro. South African Journal of Botany 134: 382-393.
21 Monika C. Dayarathne, Dhanushka N. Wanasinghe, B. Devadatha, Pranami Abeywickrama, E. B. Gareth Jones, Putarak Chomnunti, V. V. Sarma, Kevin D. Hyde, Saisamorn Lumyong, and Eric H. C. Mckenzie (2020) Modern Taxonomic Approaches to Identifying Diatrypaceous Fungi from Marine Habitats, with a Novel Genus Halocryptovalsa Dayarathne & K.D.Hyde gen. nov. Cryptogamie Mycologie 41(3), 21-67.
22 Hongsanan, S., Hyde K.D., Phookamsak R. et al. (2020). Refined families of Dothideomycetes: orders and families incertae sedis in Dothideomycetes. Fungal Diversity 105, 17–318. doi.org/10.1007/s13225-020-00462-6.
23 Lingsheng Zha, Putarak Chomnunti, Jianhua Ding, Haijun Zhang (2021) Saussurella brevifrons sp. nov. from Northern Thailand, with Taxonomic Notes for the Genus (Orthoptera: Tetrigidae). Entomological News 129 (4), 367-376
24 On-Uma Ruangwong, Prisana Wonglom, Nakarin Suwannarach, Jaturong Kumla, Narit Thaochan, Putarak Chomnunti, Kitsada Pitija, Anurag Sunpapao (2021). Volatile Organic Compound from Trichoderma asperelloides TSU1: Impact on Plant Pathogenic Fungi. J. Fungi 2021, 7(3), 187. 13 pp. doi.org/10.3390/jof7030187.
25 Ling-Sheng Zha, Vadim Yu Kryukov, Jian-Hua Ding, Rajesh Jeewon, Putarak Chomnunti. (2021) Novel taxa and species diversity of Cordyceps sensu lato (Hypocreales, Ascomycota) developing on wireworms (Elateroidea and Tenebrionoidea, Coleoptera) MycoKeys 78: 79–117. doi: 10.3897/mycokeys.78.61836.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH