ขอบเขตเนื้อหาการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา


นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา (Exit Examination) สามารถเตรียมพร้อมในการดูหนังสือสอบได้ตามขอบเขตเนื้อหาการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา (Description of Exit Examination) ดังต่อไปนี้

คลิกดูรายละเอียด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและจัดสอบ
โทร.053-916373

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 ตุลาคม 2557
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH