กำหนดการเปิด – ปิดและปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   30 กันยายน 2557
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH