ขั้นตอนการขอรับคืนเงินค่าประกันของเสียหายทั่วไป

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา,พ้นสถานภาพและลาออก จากการเป็นนักศึกษา ให้เข้าไปบันทึกข้อมูลบัญชีธนาคารและยื่นคำร้องขอรับเงินคืนผ่านระบบบริการการศึกษา(Reg.) โดยให้นักศึกษาเข้าไปบันทึกข้อมูลบัญชีธนาคารและยื่นคำร้องให้เรียบร้อย โดยมีขั้นตอนตามรายละเอียบแนบ

คลิกเพื่อดูรายละเอียด 053-916016
ประกาศโดย   ส่วนการเงินและบัญชี Tel.053-916016   วันที่ประกาศ   9 กุมภาพันธ์ 2560
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH