วิธีการคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)

วิธีการคำนวณเกรดเฉลี่ย (GPA)
และเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและจัดสอบ
โทร.053-916373

ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   13 มีนาคม 2555
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH