ขั้นตอนการขอทักท้วงผลการศึกษา

สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะทักท้วงผลการศึกษา สามารถคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

คลิก (เพื่อดูรายละเอียดของประกาศฯ)

คลิก (เพื่อดูขั้นตอนการขอทบทวนฯ)


ส่วนทะเบียนฯ จะประกาศผลให้ทราบเป็นวัน ๆ ไป นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการศึกษาได้ที่ http://reg.mfu.ac.th

Tel.053-916373

ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   7 มิถุนายน 2560
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH