ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกลับเข้าศึกษาใหม่ 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกลับเข้าศึกษาใหม่ 2565


คลิกดูรายละเอียด

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 กรกฏาคม 2565
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH