ประกาศการล็อคระบบบริการการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

นักศึกษาที่มีค่าธรรมเนียมค้างชำระในระบบบริการการศึกษา ให้ดำเนินการชำระเงินในระบบ REG เมนู "ชำระเงิน" เนื่องจากครบกำหนดการขอผ่อนผันการชำระเงินเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 แล้วนั้น
ประกาศโดย   ส่วนการเงินและบัญชี   วันที่ประกาศ   6 พฤษภาคม 2565
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH