การรับสมัครผู้ร่วมเรียนบางรายวิชา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564


เปิดรับสมัคร วันที่ 4 -13 มกราคม 2565

เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 00.01 น.

ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 23.59 น.

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเรียนในรายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ตนเอง มหาวิทยาลัยจึงรับสมัครผู้ร่วมเรียนบางรายวิชา รายละเอียดการรับสมัครเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย


คลิกเพื่อดูรายละเอียด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 053-916103

ประกาศโดย   ฝ่ายรับนักศึกษา   วันที่ประกาศ   27 ธันวาคม 2564
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH