ตารางกิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติ ณ มหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มพูนทักษะสำคัญ (upskill) ภาคการศึกษาต้น 2564

ตารางกิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติ ณ มหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มพูนทักษะสำคัญ (upskill) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

CLICK

ประกาศโดย   Registrar   วันที่ประกาศ   22 พฤศจิกายน 2564
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH