ประกาศกำหนดการย้ายสาขาวิชา 2/2564

สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายสาขาวิชา
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564

ให้นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1. ให้อ่านหลักเกณฑ์และกำหนดการในการย้ายสาขาวิชาโดยละเอียด พร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอน
ให้ครบถ้วน ดังนี้ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร

2. นักศึกษาสามารถแจ้งความประสงค์ขอย้ายสาขาวิชาผ่าน Google Forms ได้ที่ QR Code หรือ Link: shorturl.at/gquAC

ได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 (ก่อน 15.00 น.) เท่านั้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 5391 6547

* สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายสาขาวิชา ไปยังสำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต้องแจ้งความประสงค์ผ่าน Google Forms ตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 (ก่อน 15.00 น.)
ตามกำหนดการของสำนักวิชา ดังนี้ คลิกเพื่ออ่านกำหนดการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เลขานุการสำนักวิชาศิลปศาสตร์ โทร. 0 5391 6721

ประกาศ เกณฑ์การรับนักศึกษาย้ายสาขาวิชา (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิชาโดยตรง)
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สำนักวิชาจีนวิทยา

ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   19 ตุลาคม 2564
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH