กำหนดการชำระเงินลงทะเบียนเรียนล่าช้า 2/2564 สำหรับนศ.หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รหัส 62

ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2564
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH