ขั้นตอนและกำหนดการลงทะเบียนเรียนล่าช้า

ขั้นตอนและกำหนดการลงทะเบียนเรียนล่าช้า
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
• การลงทะเบียนเรียนล่าช้า นักศึกษาต้องดำเนินการแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนล่าช้าแยกชั้นปี ตามตาราง ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2564
• ในช่วงเวลาดังกล่าวอาจมีผู้ใช้งานระบบจำนวนมาก เพื่อให้ระบบสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพขอความร่วมมือนักศึกษาทยอยเข้าใช้ระบบตามช่วงเวลาที่กำหนด
• การแจ้งความประสงค์สําเร็จก่อนหรือหลังจะไม่มีผลกับสิทธิ์ที่ได้รับการอนุมัติรายวิชาจากการแจ้งความประสงค์ เนื่องจากทุกรายวิชาจะอนุมัติฯพร้อมกัน
[ในวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 17.01 - 23.59 น.]
• มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงงดเว้นการจัดเก็บค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้าทุกระดับ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
โทร.053-916370-2, 053-916369

ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม 2564
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH