การจำแนกสภาพนักศึกษา และการติดสภาพวิทยาทัณฑ์ (Probation)

การจำแนกสภาพนักศึกษา
และการติดสภาพวิทยาทัณฑ์ (Probation)

คลิกเพื่อดูรายละเอียด(ตัวอย่าง)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและจัดสอบ
โทร.053-916373 -053916374

ประกาศโดย   Registrar   วันที่ประกาศ   6 กรกฏาคม 2564
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH