การจำแนกสภาพนักศึกษา และการติดสภาพวิทยาทัณฑ์ (Problation)

การจำแนกสภาพนักศึกษา
และการติดสภาพวิทยาทัณฑ์ (Problation)

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและจัดสอบ
โทร.053-916373

ประกาศโดย   Registrar   วันที่ประกาศ   6 กรกฏาคม 2564
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH