ประกาศรับสมัครโครงการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกลับเข้าศึกษาใหม่ (แบบมีเงื่อนไข)

ประกาศรับสมัครโครงการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกลับเข้าศึกษาใหม่ (แบบมีเงื่อนไข)

1.ให้ศึกษาประกาศรับสมัครตามลิงค์ คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศรับสมัคร


2. ให้ศึกษาคุณสมบัติการรับสมัครตามลิงค์ คลิกที่นี่เพื่ออ่านคุณสมบัติการรับสมัคร


นักศึกษาที่เข้าศึกษาใหม่ด้วยโครงการนี้ จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในภาคการศึกษาแรก ไม่น้อยกว่า 2.00 หากผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) น้อยกว่า 2.00 จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทันที

รับสมัครโครงการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกลับเข้าศึกษาใหม่ (แบบมีเงื่อนไข) 1/2564 รับสมัครระหว่างวันพุธที่ 9 มิถุนายน - วันจันทร์ที่ 5 กรกฏาคม 2564 (ระบบปิดอัตโนมัติ 15.00 น.) คลิกที่นี่

ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2564
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH