ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษา
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

• หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)

• ระดับปริญญาตรี

ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   2 พฤษภาคม 2564
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH