แนะนำการให้บริการของส่วนทะเบียนและประมวลผลสำหรับนักศึกษา

แนะนำการให้บริการเบื้องต้น และช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ส่วนทะเบียนและประมวลผล
สำหรับนักศึกษา

คลิก

นักศึกษาสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คู่มือการให้บริการนักศึกษา (คลิก)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 เมษายน 2564
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH