ประกาศตารางสอบ รายวิชาที่สำนักวิชาจัดสอบเองสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

สำนักวิชาจีนวิทยา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและจัดสอบ
โทร.053-916373-4

ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2564
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH