ประกาศกำหนดการและขั้นตอนการยื่นเรื่องการฝึกปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2564

ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา
กำหนดจัดกิจกรรมยื่นเรื่องการฝึกปฏิบัติงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ MFU Internship Information System (MIIS)

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา
โทร.053-916363 / 053-916365 / 053-916434 / 053-916439
ประกาศโดย   ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา   วันที่ประกาศ   17 กุมภาพันธ์ 2564
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH