ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการศึกษาของรายวิชาที่ขอลาสอบ พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการศึกษาของรายวิชาที่ขอลาสอบ พ.ศ. 2564

คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   11 กุมภาพันธ์ 2564
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH