แนวปฏิบัติการฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
ตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19


เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคสำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ส่วนจัดหางานฯ จึงจัดทำประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติการฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา
โทร.053-916363 / 053-916364
ประกาศโดย   ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา   วันที่ประกาศ   11 พฤศจิกายน 2563
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH