ประกาศกำหนดการย้ายสาขาวิชา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563

สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายสาขาวิชา
ให้นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1. ให้อ่านหลักเกณฑ์และกำหนดการในการย้ายสาขาวิชาให้ละเอียดครบถ้วน
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

2. ดาวน์โหลดคำร้องขอย้ายสาขาวิชาเพื่อไปดำเนินการตามลำดับขั้นตอน Download
และนำคำร้องที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วมายื่นที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล

ตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 (ก่อนเวลา 15.00 น.) เท่านั้น

สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายไปสาขาวิชาภาษาอังกฤษต้องดำเนินการตามกำหนดการของสำนักวิชาดังนี้ กำหนดการสำนักวิชาศิลปศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 5391 6547

ประกาศ เกณฑ์การรับนักศึกษาย้ายสาขาวิชา (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิชา)
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สำนักวิชาจีนวิทยา

ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   28 ตุลาคม 2563
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH