ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 1/2563

1. รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1


ทั้งนี้นักศึกษาสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมการสอบ
และชำระค่าธรรมเนียมการสอบได้
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 ถึงวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563

2. วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
โทร.053-916371

ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   9 ตุลาคม 2563
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH