ยื่นผลสอบ HSK ทดแทน Exit-Examination 1/2563


การนำผลการสอบ HSK มาทดแทน Exit-Examination ครั้งที่ 1/2563 (สอบวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2563)
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
หากประสงค์จะนำผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาจีน (HSK) มาทดแทนผลการสอบรายวิชา Major
ให้ยื่นคำร้องขอยื่นผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาจีน (HSK) พร้อมสำเนาผลการสอบ (HSK) ที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาแล้ว ณ ส่วนทะเบียนและประมวลผล
ภายในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เท่านั้น

Download คำร้องขอยื่นผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาจีน (HSK)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและจัดสอบ
โทร.053-916374
ประกาศโดย   Registrar   วันที่ประกาศ   24 กันยายน 2563
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH