ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ที่ยังไม่ส่งแบบฟอร์มตรวจสอบคุณวุฒิ


ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ให้ดำเนินการติดตามและจัดส่งภายในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563
มิฉะนั้น นักศึกษาจะไม่สามารถเข้าระบบบริการการศึกษา (REG.) ได้

ได้ อัพเดท ณ วันที่ 24/09/2563

ตรวจสอบรายชื่อ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล


Name List (Bachelor's Degree)

School of Liberal Arts

School of Science

School of Management

School of Information Technology

School of Agro-Industry

School of Law

School of Cosmetic Science

School of Health Science

School of Nursing

School of Medicine

School of Dentistry

School of Social Innovation

School of Sinology

School of Integrative Medicine


Name List (Master's Degree)

School of Science

School of Management

School of Information Technology

School of Agro-Industry

School of Law

School of Cosmetic Science

School of Health Science

School of Anti-Aging and Regenerative Medicine


Name List (Doctoral Degree)

Doctoral Degree

สอบถามโทร. 053-916545

ประกาศโดย   ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ที่ยังไม่ส่งแบบฟอร์มตรวจสอบคุณวุฒิ   วันที่ประกาศ   18 กันยายน 2563
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH