ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ที่ส่งเอกสารขึ้นทะเบียนไม่ถูกต้อง ปีการศึกษา 2563


ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ที่ส่งเอกสารขึ้นทะเบียนไม่ถูกต้อง ปีการศึกษา 2563

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ ดำเนินการแนบไฟล์ใหม่

ในวันอังคารที่ 15 กันยายน – วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563


ตรวจสอบรายชื่อ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล


Name List (Bachelor's Degree)

School of Management

School of Sinology

School of Social Innovation

School of Law

School of Nursing

School of Integrative Medicine

School of Science

School of Cosmetic Science

School of Health Science

School of Liberal Arts

School of Agro-Industry

School of Information Technology


Name List (Master's Degree)

Master's Degree


Name List (Doctoral Degree)

Doctoral Degree


เข้าสู่ระบบ

CLICK

ประกาศโดย   Division of Registrar   วันที่ประกาศ   15 กันยายน 2563
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH